Bilgisayara merakım var işte yazılımı seviyorum aslında, kontrol edilebilir bir şey elbette güzel olmalı, çok hızlı oluşu ve hafızada olması insan düşünüşünün yansıması gibi geliyor. Evet bu cümleler insanların hayal dünyasının sürekli değişime açık olduğunun ayrıca beynin sürekli olarak çalışmasının ve hayal etmenin bir sonunun olmadığını gösteren somut deliller. Dahası…


Mekanizma olarak üretilmemiş veya yapılamaz olan hiçbir şeyin elektroniği düşünülemez mekanik olarak ilk üretilen hesap makinesini düşünün biraz uğraştırıcıydı tabi yada daktilo sistemi göz önüne gelsin şuanda yazdığım blog işlemini bir fiziksel kağıt üzerine mürekkepli bir bant yardımıyla bant üzerine yapmış olduğumuz darbeleri direk kağıdın üzerine işliyordu önce bunu geliştirip…


Hepinizin bildiği üzere dünyayı kasıp kavuran yazılım alanında bir dil mevcut yani bilgisayar ile konuşabildiğimiz kütüphaneleri güçlü basit işleri kodlayabildiğimiz sade bir dil ayrıca yapay zeka alanında en çok tercih edilen ve makine öğrenmesi kriptoloji(coin vb) statistik gibi konularda diğer akranlarına göre daha efektif bir yapıya sahip olan bir dil…


Öncelikle ülkemizde bu alanda birçok kişi yazılımın ve mikro denetleyicilerin çok zor olduğunu , biliyor yani bir algoritma oluşturmanın zor ve zahmetli olduğunu anlamanın gayet çaba sarf ederek erişeceğini falan düşünüyor arka planda dönen fikir özellikle bu yönde ayrıca ilgili kişiler bu alanda araştırma yaptılarsa mesela meslek liselerindeki öğrenciler sürekli…


Evet bugün şu meşhurluğu aya ulaşan,Raspbery pi ile arduinodan bahsedelim arduino aslında bir mikro denetleyici aynı bir 8051 ve raspberry pi gibi diğer arm cortex uygulamaları gibi. Tek farkı modüllerinin fazla olması yani sensor alanında birçok farklı durumu ölçebilen sensor teknolojisi mevcut.Farklı durumdan kastım işte bir toprağın nem oranını ölçebilen…


Öncelikle insanların gelecek adına plan yapmaları ve geleceği düşünmeleri gerekmekte bu ilk insanlıktan yani mağaralarda yaşıyor olsanız dahi bir saklama işte koruma altında işlemlere girişmemiz gerekiyor koruduğumuz şey ise duruma göre hafıza olabilir altın değerli eşya yada yiyecekleri de korumak isteyebilirsiniz ama bu işlem için bile size boş bir oda…


Evet şimdi size basamak kavramından ve toparlayıcı mantıktan söz etmek istiyorum işte mikroişlemci dedik 0 1 falan dedik 2 lik tabanda sayı sistemi insan beyninin aşina olduğu 10 luk sisteminden bahsettik hemen ardından ise makinelerin değişik bitlerde işlem yaptığı 16 bitlik hexadecimal sistemden falan bahsettik bunların tamamı bir mikroişlemcinin çalışma…


Bilgisayar bilimi ile devam edelim en son beynimizi bir mikroişlemciye bağladığımızı falan söyledik işte bilgisayarların 16 lık sayı tabanında işlem yaptığını lakin 2 lik tabanda cevap oluşturduğundan falan bahsetmiştik bunlar assemmbly yani bilgisayarın anlayabildiği en hızlı ve en ilkel olan programlama dilinin örneklerinden alıntılar tabiki çünkü bir mikroişlemciyi anlamak için…


Elinizde bir abaküs olduğunu düşünelim ve çarpma bölme toplama ve çıkarma ;) işlemi yapmak istiyorsunuz böyle düşünmek biraz yanlış çünkü abaküs bize öğretilen 10 luk sistemde işlem yapan bir oyuncak lakin bilgisayarlar 2 lik tabanda işlem yaparlar ve 16 lık sayı sisteminde çalışırlar yani basitçe anlamak için 10 luk sayı…

yavuz_selim

Electric and Electronical Engineer | Data Scientist | Back end Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store